GALIĆ TAX CONSULTING

porezni savjetnik split, snježana galić

Porezno savjetovanje - Sudska vještačenja - Procjena vrijednosti poduzeća - Knjigovodstveni servis

O Nama

Nositelj poslova poreznog savjetništva je Snježana Galić, ovlašteni porezni savjetnik koja djelatnost obavlja u okviru Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo. Ispunjavanjem općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti poreznog savjetnika, Snježana Galić dobiva odobrenje za rad izdano od Ministarstva financija, Klasa: UP/I-131-01/04-01/12 Ur.broj: 513-07-21-07/04-5 od 17. prosinca 2004.g., a samostalnu djelatnost obavlja od 01.01.2005.g.

Usluge pruža sukladno etičkom kodeksu, te na upite klijenata odgovara prema načelima zakonitosti, savjesnosti i stručnosti. Djelatnost poreznog savjetništva definirana Zakonom o poreznom savjetništvu (NN 127/00, 76/13, 115/16), određuje uvjete i djelokrug obavljanja neovisnog, samostalnog zanimanja, a od 01/01/2017 i u okviru trgovačkog društva za porezno savjetništvo.

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarskim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika. Porezno savjetništvo je djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava.

Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge, od kojih posebno sudska vještačenja iz područja financija, računovodstva i poreza, te procjene vrijednosti poslovnih subjekata. Porezno savjetništvo su i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela.

Opći

Porezni zakon

Porezni savjetnik Snježana Galić
Galić tax consulting, za porezno savjetništvo

Galić tax consulting, za porezno savjetništvo

Naglasak na poslovnoj tajni!

Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način.

Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika.

Zakonom je također predviđeno obvezno osiguranje djelatnosti za eventualnu štetu učinjenu korisnicima usluga.

Vaš porezni savjetnik - Snježana Galić